Buy the best web hosting reviews of 2012 and consider reading BlueHost Review and users testimonials.

Ponúkame

PREVENTÍVNA PREHLIADKA

Záujmovým okruhom zubného lekára dnes už nie sú len zuby. Preto Vám pri každej preventívnej prehliadke okrem chrupu podrobne vyšetríme aj jazyk, všetky sliznice dutiny ústnej, slinné žľazypriľahlé lymfatické uzliny, čím sa môžu zachytiť prípadné počiatočné štádiá rakovinových ochorení. Súčasťou preventívnej prehliadky v našom zariadení je aj röntgenologické vyšetrenie, a to formou OPG alebo RVG (pozri záložku TECHNOLÓGIE).

DENTÁLNA HYGIENA A VÝŽIVOVÉ PORADENSTVO

Uvedomujeme si, že prevencia je vždy lacnejšia ako terapia. Preto Vám naša odborníčka v oblasti ústnej hygienystravovania vo vzťahu k zubom v prípade nutnosti poradí, ako sa správne, komplexne starať o vašu dutinu ústnu. Naučí Vás i vaše deti pracovať so zubnou kefkou, vyberať si pomocné farmaceutické prípravky vhodné konkrétne pre vás, vysvetlí vám ako sa starať o čistotu jazyka a ústnych slizníc. Zároveň Vám ponúkame aj možnosť pravidelnej profesionálnej hygieny, ktorá (zhruba raz za pol roka) je výborným a často nevyhnutným doplnkom vašej domácej starostlivosti a terapie parodontologických pacientov (pozri sekciu PARODONTOLÓGIA). Čisté zuby sa nekazia a čisté ďasná sa nezapaľujú, to je vedecky podložený fakt a stav, ktorý môžete dosiahnuť aj vy...

Na záver je nutné zdôrazniť, že akákoľvek práca zubného lekára vo vašich ústach bude plne funkčná len vtedy, ak sa budete o ňu v bežnom živote náležite starať, lebo tá vyžaduje bezpodmienečne precíznejšiu hygienu ako zdravé zuby. Aj z tohto hľadiska je profesionálna dentálna hygiena neodmysliteľnou súčasťou manažmentu ústneho zdravia a nevyhnutným predpokladom dlhodobej spokojnosti pacienta s ošetrením.

DETSKÉ ZUBNÉ LEKÁRSTVO

Každé dieťa v zubnej ambulancii je považované za komplikovaného pacienta. Ošetrenie si vyžaduje väčší časový priestor, špeciálny prístup, lekár zároveň pracuje v sťažených podmienkach v porovnaní s dospelým človekom a vždy sa vystavuje určitému riziku. Od toho sa odvíja aj celková cena za ošetrenie. Ak je (z vyššie uvedených dôvodov) pre Vás prijateľné, že deti nie je možné ošetriť zdarma, radi vaše ratolesti vezmeme do svojej starostlivosti.

KONZERVAČNÉ ZUBNÉ LEKÁRSTVO

Zubný kaz (lat. caries dentis) je momentálne najfrekventovanejšie infekčné ochorenie u Slovákov a v celosvetovej populácii vôbec. Dutina ústna je v podstate miniekosystém mikroorganizmov, ktorého súčasťou je podľa najnovších zistení (okrem iného) cez 800 druhov baktérií. Niektoré z nich sú schopné z cukrov, ktoré pravidelne prijímame v potrave metabolizovať kyslé látky, ktorých keď sa nahromadí dostatok, spôsobia v ústach zníženie hodnoty pH (laicky povedané, v ústach vzniká silno kyslé prostredie). Ak tá klesne pod kritickú hranicu, dochádza na zuboch k narúšanou ich povrchovej, ochrannej vrstvy (skloviny) na chemickom princípe. Viacnásobným opakovaním tohto mechanizmu sa povrchová vrstva napokon „rozpustí“ a baktérie si prerazia cestu do hlbšie uložených tkanív zuba. Úlohou zubného lekára je tieto miesta prieniku baktérií odhaliť, v prípade možnosti chemicky zabrániť šíreniu baktérii (konzervačné ošetrenie zubného kazu) resp. ich mechanicky, spolu s infikovaným zubným tkanivom odstrániť a vzniknutú „dieru v zube“ (tzv. kavitu) zaplniť vhodným materiálom. Vtedy hovoríme o invazívnom ošetrení zubného kazu, laicky o tzv. plombe. Každý lekár je povinný zo zákona dať záručnú lehotu na ním vyrobenú plombu, a to v dĺžke šesť mesiacov. My Vám napriek tomu dáme až dvadsaťštyri mesačnú záruku! Ak v danej lehote dôjde k strate jej plnohodnotnej funkcie, bezplatne Vám vykonáme náhradu.

V prípade, že baktérie z určitých príčin dosiahnu „srdce zuba“ – nervovocievny zväzok, ktorý ho vyživuje, je nutné toto infikované tkanivo, podobne ako pri zubnom kaze, mechanicky odstrániť, následne vzniknutú dutine „v strede zuba“ a v jeho koreňoch vyplniť vhodným materiálom. Hovoríme o endodontickom ošetrení zuba. To je ale vždy len pokusom o zachovanie zuba, ktorý konkrétny, imunitný systém toho ktorého organizmu môže, ale nemusí akceptovať. Endodonticky ošetrený zub tak môže v dutine ústnej vydržať 2 dni, ale aj 20 rokov. Úspešnosť tohto typu ošetrenia sa však dnes pohybuje v rozmedzí 86 – 95% podľa typu zuba. Každý pacient, ktorému je nevyhnutné vykonať spomínané ošetrenie je o tomto fakte informovaný a podpisuje súhlas s ošetrením.

PROTETICKÉ ZUBNÉ LEKÁRSTVO

Strata zubov je pre každého pacienta nepríjemný fakt, s ktorým dochádza v rôznych oblastiach k zníženiu kvality života a ich nenahradenie vytvára v ústach podmienky pre stratu ďalších zubov a vznik ochorení čelustného kĺbu („toho pred uchom“).

Stratené zuby je možné nahradiť rôznymi spôsobmi, pričom by sa vždy mala zohľadniť pacientova sociálno-ekonomická situácia, jeho hygiena úst a esteticko-funkčné očakávania. Všetky dané elementy sa v našom zariadení snažíme zohľadniť a nájsť to najvhodnejšie riešenie práve pre Vás.

PARODONTOLÓGIA

Parodontitídou (zápalové ochorenie závesného aparátu zuba, ktoré v poslednom štádiu končí „vypadnutím zuba“) trpí dnes veľké množstvo ľudí. Podobne ako pri zubnom kaze ide o infekčné ochorenie, ktorému vždy predchádza gingivitída (zápalové ochorenie ďasien). Parodontitída je však ochorenie, ktoré v dnešnej dobe zatiaľ nie je možné úplne vyliečiť, len spomaliť, resp. zastaviť proces zhoršovania stavu. Pomocou laserovej terapiepravidelnej profesionálnej hygieny tento žiadúci stav vieme docieliť. Ak sa počas preventívnej prehliadky zistia u vás príznaky týchto ochorení, okamžite Vás zaradíme do systému pravidelných kontrôl a vyššie uvedenými spôsobmi v spolupráci s vašou disciplinovanosťou urobíme všetko preto, aby sme u vás parodontitídu zastavili.

herbadent-logoelmex-logogc-logocuraprox-logo